การติดต่องาน

การติดต่องาน

เมื่อท่านเลือกรถที่ต้องการได้แล้ว บทความนี้จะแนะนำในขั้นตอน การติดต่องาน หากท่านยังไม่ได้อ่านบทความก่อนหน้านี้ ให้ท่าน เลื่อนไปท้ายบทความและเลือก บทความก่อนหน้า หรือเลือก เมนู สอนใช้งาน สำหรับลูกค้า ที่เมนูด้านบน แต่ในส่วนบทความนี้จะอธิบายเฉพาะในส่วนของ การติดต่องาน การสร้างใบงาน สำหรับลูกค้าในการหารถรับจ้าง

สร้างใบงาน การติดต่องาน

เมื่อท่านเลือกรถที่ต้องการได้แล้ว ให้ท่านเข้าไปสอบถามรายละเอียดโดยการเข้าไปที่โพสต์นั้นๆ แล้วกดปุ่มเมนู ติดต่องาน ระบบจะแสดงใบงานที่มีอยู่แล้วหากเคยมีหรือถ้าต้องการสร้างใบงานใหม่ให้ท่านกดปุ่ม สร้างใบงานใหม่ ระบบจะทำการสร้างใบงานใหม่และส่งการแจ้งเตือนไปยังคนขับ

จากนั้นให้ท่านทำการติดต่อกับคนขับหรือผู้ให้บริการ เพื่อสอบถามรายละเอียดและตกลงราคาในขั้นตอนต่อไป


บทความก่อนหน้า การหารถรับจ้าง

บทความต่อไป การตกลงจ้างงาน

บทความแนะนำเพิ่มเติม วิธีการใช้งาน แอพ รถรับจ้าง 4 ขั้นตอน

หรืออ่านบทความ ทั้งหมดได้ที่ บทความสำหรับลูกค้าทั้งหมด

แชร์ต่อเลย