การรับงาน หากมี ลูกค้าติดต่อมา

การรับงาน

บทความนี้ สำหรับคนขับรถ ที่ได้ทำการสมัครสมาชิก ยืนยันตัวตน และเพิ่มรถในโรงรถเรียบร้อยแล้ว หาท่านยังไม่ได้ทำในส่วนของขั้นตอนดังกล่าว สามารถเลื่อนลงข้างล่าง เพื่ออ่านบทความแนะนำในลิ้งได้ เมื่อมีลูกค้าติดต่อเข้ามา ท่านจะเห็นการแจ้งเตือนและมีใบงานใหม่เพิ่มเข้ามาในหน้า ใบงาน หากท่านยังไม่เคยวิ่งงานเลย บทความนี้จะพาท่านไปดูวิธี การรับงาน เมื่อมีลูกค้าติดต่อเข้ามา

การพูดคุย

สิ่งแรกที่ต้องทำเลย คือการพูดคุยสอบถามรายละเอียด ซึ่งการพูดคุยติดต่อ หรือที่เรียกว่าระบบแชต แชตของเรา จะแตกต่างจากระบบแชต ของโซเชียลมีเดียทั่วไปอย่างสิ้นเชิง นั่นคือ แชต จะอยู่ที่ใบงาน หากท่านต้องการติดต่อกับลูกค้า ให้เข้าไปที่ใบงาน เลือก ปุ่มแชต และทำการพูดคุยตกลงราคาและสอบถามรายละเอียด พร้อมกับตกลงขอบเขตงานที่นี่ หากท่านและลูกค้า ได้ทำการตกลงการจ้างงานเรียบร้อย ให้ท่านทำการระบุราคา ที่ปุ่ม ตกลงราคา

ตกลงราคา

เมื่อตกลงกันได้แล้วให้ท่านกดปุ่ม ตกลงราคา และใส่ตัวเลขที่ตกลงกันไว้ ข้อควรทราบ การวิ่งงานผ่านระบบนั้นจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ให้ท่านบวกราคาค่าดำเนินงานไปด้วย ก่อนการตกลงราคากับลูกค้า เมื่อกำหนดราคาเรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งเตือนไปยังลูกค้า ให้ลูกค้าชำระค่าบริการล่วงหน้าทั้งหมด

วิ่งงาน

เมื่อลูกค้าทำการชำระค่าบริการล่วงหน้าเรียบร้อย ระบบจะแจ้งเตือนไปยังท่าน ให้ท่านดำเนินการวิ่งงาน ตามที่ตกลงได้เลย และเมื่อวิ่งงานเสร็จสิ้นตามตกลงแล้ว ให้ท่านและลูกค้าทำการปิดงาน จากนั้นระบบจะทำการโอนเงินให้ท่านทันที เมื่อตรวจสอบเรียบร้อย


บทความแนะนำเพิ่มเติม

5 ขั้นตอน วิธีการใช้งาน แอพ คนขับรถรับจ้าง

สมัครสมาชิก แอพคนขับรถรับจ้าง

การสร้างโพสต์ สำหรับคนขับรถรับจ้าง

หรืออ่านบทความ ทั้งหมดได้ที่ บทความสำหรับคนขับรถทั้งหมด

แชร์ต่อเลย