การปิดงาน แอพ คนขับรถรับจ้าง

แอพ คนขับรถรับจ้าง

บทความนี้จะเป็นวิธีการปิดงาน สำหรับ แอพ คนขับรถรับจ้าง ทรานสปอร์ตไทย เมื่อมีการดำเนินการตามที่ตกลงกับลูกค้าเสร็จสิ้นแล้ว สิ่งที่ควรทำทันทีคือการปิดงาน การปิดงานควรปิดงานทันทีที่หน้างาน และควรให้ลูกค้าทำการปิดงานทันทีเช่นกัน เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการตรวจสอบการปิดงาน เพื่อตัวท่านเอง หากท่านต้องการอ่านบทความวิธีใช้งานทั้งหมดเบื้องต้น ให้ท่านเข้าไปอ่านบทความ 5 ขั้นตอน วิธีการใช้งาน แอพ คนขับรถรับจ้าง

กดปุ่มปิดงานที่ใบงาน แอพ คนขับรถรับจ้าง

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จแล้วให้ท่านเข้าไปที่ใบงานดังกล่าว และกดปุ่มปิดงาน จากนั้น ระบบจะให้ท่านแสดงความคิดเห็นต่อลูกค้าและให้คะแนนต่อลูกค้าของท่าน ระบบนี้ลูกค้าจะยังไม่เห็นข้อความและคะแนนที่เราลงรายละเอียด

ให้ลูกค้าทำการปิดงาน

สิ่งสำคัญคือควรให้ลูกค้าทำการปิดงานทันทีตอนที่อยู่หน้างานเช่นกัน เพื่อว่าเวลามีข้อพิพาทใดๆ ทีมงานจะได้ตรวจสอบความถูกต้องได้ทันท่วงที และเพื่อความไวในการดำเนินการโอนเงินค่าบริการให้แก่ท่าน

ระบบตรวจสอบและโอนเงิน

เมื่อท่านและลูกค้าได้ทำการปิดงาน ระบบจะทำการตรวจสอบและทำการโองเงินให้ท่านทันที ที่ตรวจสอบเสร็จสิ้น ถือเป็นขั้นตอนที่เสร็จเรียบร้อยสำหรับท่านและคนขับ ให้ท่านทำการแก้ไขโพสต์ของท่าน เปลี่ยนต้นทางปลายทางและเที่ยววิ่ง เพื่อแสดงความประสงค์ในการรับงานขากลับ จะได้ไม่เสียเที่ยว ไม่ต้องตีรถเปล่า

ระบบตรวจสอบและปิดงาน

หลังจากโอนเงินให้ท่านเรียบร้อย ใบงานจะยังคงอยู่ในหน้าใบงาน แต่เมื่อระบบทำการตรวจสอบความถูกต้องรอบสุดท้าย ใบงานของท่านจะถูกย้ายไปที่ประวัติใบงาน พร้อมสถานะปิดงานเรียบร้อย ความคิดเห็นและคะแนนจะถูกนำไปคำนวนและนำเข้าไปปรากฏที่หน้า รีวิว ของท่านและลูกค้า


บทความแนะนำเพิ่มเติม

คะแนนนั้นสำคัญไฉน คะแนนรีวิวคืออะไร

สมัครสมาชิก แอพคนขับรถรับจ้าง

หรืออ่านบทความ ทั้งหมดได้ที่ บทความสำหรับคนขับรถทั้งหมด

แชร์ต่อเลย