การ ปิดงาน เมื่อรับบริการเสร็จสิ้น

ปิดงาน

เมื่อท่านชำระค่าบริการ รถของท่านจะทำการให้บริการตามที่ตกลงทันที จากนั้นเมื่อผู้ให้บริการได้ทำการให้บริการตามที่ตกลงเสร็จสิ้นเรียบร้อย ให้ท่านทำการ ปิดงาน ในทันที ตามขั้นตอนของ การปิดงาน เมื่อได้รับบริการเสร็จสิ้น หรือ การปิดงานสำหรับ ลูกค้า แอพ หารถรับจ้าง TransportTH ตามขั้นตอนดังนี้

ปิดงาน

เมื่อท่านได้รับบริการเรียบร้อยสมบูรณ์ตามที่ตกลงแล้ว ให้ท่านทำการปิดงาน โดยเข้าไปที่ใบงานเดิม และกดปุ่ม ปิดงาน จากนั้นให้คะแนนคนขับ และระบุความคิดเห็นติชมการให้บริการ จากนั้นระบบจะทำการตรวจสอบและโอนค่าบริการให้แก่คนขับ

ตรวจสอบเสร็จสิ้น

เมื่อระบบทำการโอนค่าบริการให้แก่คนขับและดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อย ใบงานของท่านจะหายไปจากหน้าใบงานและจะไปแสดงที่หน้า ประวัติใบงานแทน เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับใบงานของงานนั้นๆ


บทความก่อนหน้านี้ การตกลงจ้างงาน

บทความแนะนำเพิ่มเติม วิธีการใช้งาน แอพ รถรับจ้าง 4 ขั้นตอน

หรืออ่านบทความ ทั้งหมดได้ที่ บทความสำหรับลูกค้าทั้งหมด

แชร์ต่อเลย